OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14918
Ime enote:  Hotedršica – Toplar pri hiši Hotedršica 13 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
toplar
Tekstualni opis enote:
Toplar z dvema paroma oken ter s štirimi zidanimi in dvema lesenima stebroma. Severna čelna stranica pod lesenim zatrepom ima dekorativne opečne prezračevalne line. Začetek 20. stoletja.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Kozolec stoji v južnem delu Hotedršice, na travniku ob cesti, pri hiši Hotedrščica 13.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013