OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 17398
Ime enote:  Hotedršica – Kulturna krajina 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: kulturna krajina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
kulturna krajina, razložena vas
Tekstualni opis enote:
Območje vrtač, kjer meja med zatravljenim in gozdnatim svetom na robovih vrtač poudarja kotanjasto oblikovanost zemljišča. Krajinsko sliko dopolnjuje razložena vas Ravnik pri Hotedršici z dominantno cerkvijo sv. Barbare.
Datacija enote: 19. stol., 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RAVNIK PRI HOTEDRŠICI
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Krajinsko območje leži na območju Hotedršice in Ravnika pri Hotedršici.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013