OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 21523
Ime enote:  Hotedršica – Grobišče padlih v prvi in drugi svetovni vojni 
  

 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grobišče, spominsko znamenje
Tekstualni opis enote:
Grob, izmenično krit s tonalitnimi ploščami in zasajen s cvetjem. Na sredi stoji na stopničastem podstavku monoliten graniten kvader z nizkim reliefom srpa s kladivom, simbolom Triglava in črkama OF.
Datacija enote: prva četrtina 20. stol., 1919, zadnja četrtina 20. stol., 1979, prva svetovna vojna, druga svetovna vojna
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Grobišče, obdano z nizko zidano ograjo, leži južno ob pokopališču.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana 
 
Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013