OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

 IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 28989
Ime enote:  Hotedršica – Arheološko najdišče Merlakovo

OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, suhozid, cesta
Tekstualni opis enote:
Sledovi srednjeveške poselitve; ostanki suhozidov in ceste, odlomki lončenine. Območje ni v celoti raziskano.
Datacija enote: srednji vek
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija:
 
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013