OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

 IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 14915
Ime enote:  Hleviše – Domačija Hleviše 5 
   
 

OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, toplar
Tekstualni opis enote:
Domačija: nadstropna hiša s kamnitim portalom v srednji osi in s plastiko Sv. Jurija v niši nad njim, krita z dvokapnico s čopoma. Toplar s tremi pari oken podaljšan v enojni kozolec. Sreda 19. stol.
Datacija enote: sredina 19. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HLEVIŠE
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Hleviše 5. Domačija leži ob cesti v Hlevišah južno pod Čakovčevim gričem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 15. 4. 2013