Višina vode na vodomerni postaji Hasberg na Planinskem polju je ob 8. uri 522 cm. Višina vode na Planinskem polju se je v zadnjih 24 urah zvišala za 14 cm. V naslednjih dneh se bo vodostaj na Planinskem polju še nekoliko povišal.

Ljubljanica poplavlja na območja pogostih poplav in upada.

Morje je v času jutranje plime poplavilo najnižje dele obale. Jutri lahko višina morja med 6. in 9. uro preseže višino 300 cm na mareografski postaji Koper. Morje lahko ob tem v manjši meri poplavi najnižje dele obale.

Lep pozdrav,
Hidrološka prognoza