Južno od kmetije Gruden, na levi strani ceste Kalce – Col, je obsežna kraška dolina z lijakasto vrtačo, kjer je vhod v Grudnovo brezno. Ta se po 8 m razširi v prostorno brezno, ki je v zgornjem delu razdeljeno v tri vzporedna brezna.

Na dnu je sifonsko jezero, katerega gladina je običajno 61 m pod vhodom, vendar se po močnem deževju hitro dvigne in izjemoma doseže vhod ter se razlije po dolini. Zadnja taka poplava je bila leta 1979. Je vodokazno brezno, v katerem lahko spremljamo gladino kraške vode, ki priteka s Hrušice. Povezava s ponori Hotenjke še ni dokazana.

Lokacija: na Kalcah – ob poti proti Lanišču (nadm. višina 496 – 436 m)