Obrambni stolp Lanišče nad Kalcami je pred tednom dni v notranjost obzidja sprejel številne goste ter povabljence, ki jih zanima naravna in kulturna dediščina logaškega območja. V temo zavit obrambni stolp obdan s prostranim gozdom ter osvetljen s svečami je nudil idealno lokacijo za premierni ogled dokumentarnega videofilma Pozabljena dediščina – Hrušica, ki je nastal v produkciji TV Lep Logatec.
Samo premiero videofilma, ki obravnava visoko kraško planoto Hrušice ter ostanke rimske trdnjave Ad pirum in Lanišče, je popestril prihod »rimskega vojaka«, oblečenega v tradicionalno bojno opremo iz časa, ko je našim krajem resnično vladala rimska vojska, ter poglobljen pogovor z obema avtorjema filma Primožem Godino ter dr. Milanom Trobičem. Oba avtorja sta se z območjem Hrušice večkrat srečala že pred nastankom videofilma, v njem pa sta želela predstaviti naravno in kulturno dediščino tega kraja. Hrušico avtorja opisujeta kot pomemben gozdni kompleks s številnimi naravnimi danostmi, gozdno vegetacijo, podzemeljskimi in nadzemeljskimi kraškimi pojavi ter živalstvom, poleg tega pa je to področje posuto z ostanki preteklih časov, ki se kažejo v starodavnih poteh, antičnih vojaških zapornih zidovih ter vojaški infrastrukturi iz časov pred drugo svetovno vojno. Prikazan je potek rimskega zidu skozi gozdove, polja in ostanki vojnih zapor med obema vojnama, ki so posegali v omenjeni prostor. Hrušico omenjata tudi kot naravno pregrado, ki je od nekdaj služila zaščiti pomembnih trgovskih poti iz Srednje Evrope v mediteranski prostor. Sama vsebina oddaje je narejena kot preplet izjav strokovnjakov in domačinov, kot podlaga pa avtorjema služijo posnetki dejanskega stanja in dokumentarno gradivo. Pri snemanju sta izkoristila možnosti, ki jih daje samo geografsko območje njunega raziskovanja, kar pomeni, da je veliko posnetkov iz zraka, številni pa so tudi posnetki gozdnih površin. Veliko časa sta snovalca videofilma porabila tudi za pisanje scenarija in veznih tekstov, ki jih med posameznimi izjavami profesionalno prebira doktor etnologije in kulturne antropologije Milan Trobič. Dr. Trobič hkrati nastopa tudi v vlogi novinarja, ki v pogovoru s strokovnjaki, ki proučujejo to področje, razkrije razvoj področja in nova oz. manj znana dejstva.

Predstavitev Hrušice (1. del) dejansko predstavlja le enega od treh videofilmov v sklopu projekta Pozabljena dediščina, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za kulturo RS ter Občina Logatec. V videofilmu z naslovom Rupnikova linija in Alpski zid (2.del) avtorja predstavljata ostanke zapornih zidov in utrdbe tako imenovane Rupnikove linije in Alpskega zidu, v filmu o Logatcu (3.del), pa obravnavata širše področje Logaške planote z ostanki antičnih zapornih zidov, ostanke vojaških objektov iz prve svetovne vojne, železnico itd. Cilj projekta, za katerega sta avtorja namenila večji del svojega prostega časa in s katerim sta kar trikrat kandidirala na razpisu za sredstva iz strani države, in v tretje tudi uspela, je predstaviti naravno in kulturno dediščino širšega območja občine Logatec, ki je pomembna tako na lokalnem kot tudi regionalnem in nacionalnem nivoju. Rdeča nit, ki povezuje vse tri filmske izdelke, je predstavljane in soočanje mnenj, ocen, pogledov ter stališč na stanje in dejanske možnosti za izpeljavo projektov za sonaravno bivanje v občutljivem prostoru ter opozoriti širšo javnost na dediščino, ki je bila do nedavnega še pozabljena.

V prihodnjih mesecih nas čakata še dve premierni predstavitvi, ki bosta prav tako izvedeni na avtentičnih lokacijah, in sicer v italijanski vojašnici pri Bolčinu nad Kalcami (2. del) ter v logaškem Narodnem domu ob praznovanju občinskega praznika (3. del). Videofilme si bo kasneje možno ogledati na lokalnih televizijskih postajah po Sloveniji, v prihodnjem šolskem letu pa bodo predstavljene tudi v logaških osnovnih šolah.

Romana Hribar, Občinska uprava