Eno drevo ali eno asfaltno parkirišče?

Drevje v mestu je pomembno. Zakaj? Predvsem je drevje prvina, ki tvori mesto, soustvarja identiteto kraja in hkrati zagotavlja kakovost vsakdanjega življenja. Drevje je pomemben element sestave mesta in pomembno vpliva na kakovost bivanja, zdravje človeka in okolja, blaženje učinkov podnebnih sprememb, lepoto, oblikovanje mestnega okolja in vrednost mestnega okolja. Drevje v mestu je še posebej pomembno zato, ker je prostora za zdravo rast in razvoj dreves v mestu vse manj in bi moralo biti vsako drevo še toliko bolj cenjeno. Drevje ima tudi več funkcij; družbeno, prostotvorno in oblikovalsko, tudi gospodarsko saj dokazano vpliva na vrednost nepremičnin, za klimatiziranje se porabi manj energije in celo promet v trgovinah, ki so na ulicah z drevoredom je večji kot v trgovinah brez drevoreda. Predvsem pa je ob spreminjanju klimatologije drevje pomembno v svoji ekološki funkciji.

Tudi Inštitut za politike prostora je že razpravljal o tej temi in sicer ugotavlja, da koristnost drevja v mestnem okolju pride v polni meri do izraza zgolj in samo, če je drevo v dobri kondiciji, zdravo in lepo. V zadnjih dveh desetletjih so številna evropska mesta zaradi izrednega pomena drevja uveljavila javni interes za varstvo odraslega drevja ter s tem podredila tudi ravnanje z drevjem v zasebni lasti splošnim pravilom, ki običajno zahtevajo vsaj troje: splošno varstvo odraslega drevja pred posekom, obveznost nadomestne saditve ter strokovno delo z drevjem. Praksa novih saditev kaže, da so pogoji za odraščanje v mestih vse težji. Pri nas se problematike sekanja odraslega zdravega drevja v mestu še bistveno premalo zavedamo, čeprav se pa praksa ravnanja z drevjem iz leta v leto izboljšuje, sadi se številna nova drevesa, nekaterim pa so uspele tudi prav vzorčne prenove izjemno pomembnih nasadov. Slovenska mesta bi morala tudi v tem pogledu slediti evropskim in pričeti s pravimi odločitvami.

Kot že omenjeno, je pomembna ekološka funkcija drevja, saj nas v poletnih mesecih večina išče senco prav pod kakšnim drevesom. Drevje namreč vpliva na negativne učinke poletnega pregrevanja. Iz knjige Mestno drevje, avtorjev Šiftar, Maljevac, Simoneti in Bavcon je prikazana shema učinka drevesne sence na temperaturo in zračno vlago. Drevesa lahko zagotovijo v svoji neposredni bližini 5 do 15 stopinj nižjo temperaturo, kot vlada v delih mesta brez dreves, še navajajo avtorji.

Shema naj bo zaključek besedila in v razmislek k temu, zakaj je bolje zasaditi eno drevo kot tlakovati eno parkirišče.


Občinska uprava