Odprta vrata na Občini Logatec

Občina Logatec se letos prvič pridružuje akciji »Odprta vrata«, ki jo organizira Društvo krajinskih arhitektov Slovenije v okviru meseca aprila – meseca  krajinske arhitekture. Izhodišče meseca krajinske arhitekture je promocija stroke. Področje prostorskega planiranja, ki ga vodijo občine, je tesno povezano s krajinsko arhitekturo in razumevanjem, predvsem pa urejanjem  prostora. Krajinska arhitektura predvsem na praktičnem nivoju, učinkovito prispeva svoj delež k reševanju projektnih in strateških nalog. Meseca april, ravno da dan našega programa, praznujemo tudi Dan zemlje, ko se vsako leto povsod po svetu odvijajo številne akcije. Letos se bo številnim organizacijam, podjetjem in društvom, s svojim programom, 22. aprila 2009, med 9. in 19. uro,  priključila tudi Občina Logatec.

 

Okvirni program:

dopoldanski program 9.oo-12.oo PROSTORSKI PLAN  – v prostorih občinskega urada
Kako se načrtuje in vmešča javne zelene in odprte površine v prostorski plan?
Kako postane zemljišče zazidljivo? Kdo vse je vključen v proces?
Kakšna je vloga krajinskih arhitektov? 
 

popoldanski program 13.oo-16.oo
PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM – PISO – v prostorih občinskega urada
Vsem ki boste prišli v popoldansekm času, bomo pomagali pri uporabi programa PISO.
Tako boste znli sami poiskati vašo parcelno številko in preveriti ali je na njej kakšen
poseben režim; npr. kulturna dediščina, naravna dediščina, vodovarstveno območje in podobno.

večerni program 17.oo-19.oo D
ELAVNICA Z OBČANI – Prešernova dvorana Narodnega doma
1 del: Prepoznavanje problemov v prostoru – seznam 10 trditev – opredelitev
in pogovor in predlogi za rešitev
2 del:  Kakšno prostorsko predstavo o kraju sploh imamo? Risanje kraja.

Več o dogodku spremljajte na strani www.dkas.si ter www.logatec.si

»Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) se tudi letos pridružuje mednarodni skupnosti krajinski arhitektov in napoveduje praznovanje meseca krajinske arhitekture. April je mednarodna zveza krajinskih arhitektov (IFLA) leta 2007 razglasila za Svetovni mesec krajinske arhitekture po zgledu ameriške zveze, ki je najstarejša in največja na svetu. Ta 110 let stara zveza danes zastopa že več kot 18 tisoč članov. Praznovanje meseca krajinske arhitekture je namenjeno promociji stroke, ki je osredotočena na urejanje odprtega prostora. Kot razmeroma mlada stroka je z vnosom varovalne doktrine v prostorsko načrtovanje in urejanje prostora krajinska arhitektura dokazala družbeno koristnost. Danes sposobnost razumeti naravne procese in produktivno usklajevati interese razvoja in varstva, krajinskim arhitektom omogoča sodelovanje pri reševanju zelo različnih nalog. Krajinski arhitekti so v Sloveniji aktivni kot prostorski načrtovalci, projektanti, urbanisti, raziskovalci, univerzitetni učitelji in konservatorji. Aprila bodo med drugim vrata za goste in prijatelje odprle pisarne krajinskih arhitektov v več krajih po Sloveniji.  Program »Odprta vrata« ponuja priložnost doživeti srečanje s strokovnjaki v delovnem okolju in spremljati priložnostne predstavitve, razstave in pogovore o projektih.« Maja Simoneti, predsednica DKAS

Program organizira Občinia Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec. Kontaktna oseba mag. Katja Žagar.
Za večerni program (delavnico) je zaradi rezervacije prostora in priprave gradiva priporočljiva predhodna najava, osebno ali na tel. št. 7590640.
Delavnica bo potekala v Prešernovi dvorani Narodnega doma Logatec, dopoldanski in popoldanski program pa v I. nadstropju, Tržaška cesta 13, Logatec.