Živalstvo in rastlinstvo

  Na območju logaške občine srečamo prostoživeče živali, ki so značilne za večino ozemlja Slovenije; na območjih varstvenih režimov pa je moč zaslediti tudi določene ogrožene vrste in endemite.V okolici Hotedršice je nekaj nadvse zanimivih lokacij z zelo zanimivo hidrološko, geomorfološko in botanično naravno dediščino. Med najpomembnejše sodita Žejna in Zelena dolina z nizkimi barji…