Kako pa bi vi ravnali ob potresu? Potresna nevarnost v Republiki Sloveniji in Projekt #SIQUAKE2020

Projekt #SIQUAKE2020 Namen projekta je povečati pripravljenosti sistema ZRP v Sloveniji ter mehanizma Unije na področju civilne zaščite v primeru velikega potresa v osrednji Sloveniji. Projekt, ki se izvaja s podporo omenjenega mehanizma, vključuje organizacijo in izvedbo različnih dogodkov, od vaj, delavnic, usposabljanj do priprave smernic za izvedbo usposabljanj tudi za druge države članice mehanizma….

Stanje po vetrolomu v Logatcu, 12. december 2017

V zadnjih 24-ih urah smo v občini Logatec imeli veliko težav zaradi močnih sunkov vetra. Prišlo je do številnih izpadov električne energije po velotni občini – izpadel je osrednji daljnovod. Pričakujemo, da bo stanje sanirano tekom današnjega dne. Več informacij glede izpada električne energije vam bodo dali neposredno na sedežu Elektra Ljubljane RTP Logatec d….

Razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, 31. 3. 2017

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju. Število požarov v naravi je predvsem zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja nenevarnih naravnih materialov povečano skoraj povsod po državi. Takšne razmere bodo trajale do prvih obilnejših padavin, ki pa jih še ne pričakujemo. Uprava…