Seznam lokacij avtomatskih defibrilatorjev – AED v občini Logatec

1. KS HotedršicaHotedršica 64, 1372 Hotedršica. mail: kshotedrsica@obcina-logatec.si– LOKACIJA: Hotedršica 11 (Gasilski dom), 1372 Hotedršica. 2. KS Naklo Notranjska cesta 4, 1370 Logatecmail: ksnaklo@obcina-logatec.si, – LOKACIJA: Martinj hrib, avtobusna postaja, pri naslovu Notranjska cesta 31, 1370 Logatec. – LOKACIJA: Zdravstveni dom Logatec, Notranjska cesta 2, 1370 Logatec,– LOKACIJA: Trgovina Hofer, Cesta talcev 12, 1370 Logatec,– LOKACIJA:…