Obvestilo glede komunalnega prispevka na območju IOC Zapolje

Občina Logatec je dne 23.11.2017 z družbo TIM-IMPEX d.o.o., IOC Zapolje III 5, 1370 Logatec (v nadaljevanju: TIM-IMPEX d.o.o.), sklenila izvensodno poravnavo, s katero so družbi TIM-IMPEX d.o.o., kot dotlejšnjemu upravičencu do komunalnega prispevka na območju IOC Zapolje, prenehale vse pravice do obračuna komunalnega prispevka. Od dne 23.11.2017 Občina Logatec pri odmeri komunalnega prispevka na…

Komunalni prispevek Laze

Na obravnavanem območju naselja Laze trenutno ni urejenega kanalizacijskega omrežja. Objekti odvajajo komunalne odpadne vode v greznice, odvajanje meteornih voda pa se rešuje z lokalnim ponikanjem na lastnikovih zemljiščih. Neurejena kanalizacija povzroča težave, kot so smrad, nevarnost okužb, potencialno onesnaževanje vodotokov in podzemnih voda. Z izvedbo projekta bo omogočen priključek gospodinjstev na urejen sistem odvajanja…

Soglasje za SEPA direktno obremenitev

Obrazec soglasja je pripravljen v pdf obliki obrazca, ki ga je možno shranjevati, izpolnjevati in tiskati. Priporočamo, da obrazec pred začetkom izpolnjevanja shranite v svoj računalnik in ga izpolnjujete na tem shranjenem mestu.Po izpolnitvi ga natisnite, lastnoročno podpišite in posredujte na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. V kolikor ga želite poslati po…

Informativni izračun komunalnega prispevka v sistemu PISO

Občinska uprava Občine Logatec ves čas posodablja vsebine v prostorskem informacijskem sistemu – PISO na spletni povezavi www.geoprostor.net. Dostop v sistem PISO je možen za javno uporabo tudi brez registracije. Med drugim lahko vidite namensko rabo zemljišč, kot je bila sprejeta z zadnjim prostorskima aktom, vidne so tudi državne vsebine (varovana območja kulturne dediščine, območja…

Podžupanja Občine Logatec Ladislava Furlan ni kršila predpisov s področja komunalnega prispevka

Na  Logaški tribuni je bil dne, 19. 5. 2013, objavljen članek z naslovom »Podžupanja Furlanova se požvižga na občinske odloke: za priklop na kanalizacijo ji  ni mar«, katerega avtor je gospod Andrej Korenč. V njem avtor članka navaja, da je Ladislava Furlan, podžupanja Občine Logatec, kršila 2. odstavek 14. člena Odloka o odvajanju in čiščenju…

Obvestilo Občine Logatec zavezancem za plačilo komunalnega prispevka

Občina Logatec je prejela vsebino dopisa, ki so ga na krajane Gornjega Logatca naslovili Jana Jerina, Ladislava Tomazin in Dominik Murn, katerega vsebina je polna napačnih informacij. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so slednjega dolžni plačati, če razpolagajo z dokončno in izvršljivo odločbo o odmeri komunalnega prispevka, in sicer za znesek, kot se glasi na…

Pojasnila Občine na temo komunalnega prispevka

Stari postopki – zakaj odmera komunalnega prispevka zdaj?Župan je z nastopom funkcije podedoval kar nekaj nerešenih zadev. Med njimi tudi področje komunalnih prispevkov. V povezavi s tem je bilo nerešenih kar šest območij v Logatcu in sicer; Plesišče, Volčji hrib, Jačka, Mandrge, Gorenji Logatec in del Blekove vasi. Prva štiri navedena območja smo že uspešno…

Komunalni prispevek – Mandrge, Jačka, Gorenji Logatec

Odposlani so prvi pozivi za odmero komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti zemljišča in sicer najprej za območje Mandrg. Sledili bodo pozivi za območje Jačke ter Gorenjega Logatca. Komunalni prispevek se zaračuna samo za kanalizacijsko omrežje, brez meteorne kanalizacije, pločnika in brez javne razsvetljave! Na kaj morate biti pri pozivu pozorni?– Preverite posredovan izračun. V izračunu…

Povzetek srečanj na temo komunalnega prispevka za območja Jačke, Mandrg, Gorenjega Logatca, Volčjega hriba, Plesišča in Rovt

Župan Berto Menard, podžupanja Ladka Furlan in podžupan Vladimir Puc so se skupaj z občinsko upravo sestali petkrat na različnih lokacijah, v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, v mesecu oktobru in novembru, ter pripravili srečanja z občani na temo odmere komunalnega prispevka za določena območja,  kjer je komunalna oprema že zgrajena ter tam kje se bo…

Zabeležka srečanje z občani – odmera komunalnega prispevka

Občinska uprava je občane obvestila o datumih srečanja na temo odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti za območja v posamezni krajevni skupnosti in za posamezno območje, kjer se je na novo gradila komunalna oprema. Župan, podžupanja in podžupan so se skupaj z občinsko upravo sestali petkrat na različnih lokacijah, kjer so bili pojasnjeni pričeti postopki…