Celostna prometna strategija sprejeta na Občinskem svetu

Po večmesečnem delu in številnih aktivnosti, ki so potekale v tesnem sodelovanju s ključnimi deležniki ter občankami in občani Logatca, je občinski svet v sredo, 18. aprila 2017, na 17. redni seji potrdil Celostno prometno strategijo (CPS). CPS se je pripravljal eno leto, v okviru izdelave pa je bilo izvedenih več aktivnosti, med temi 4…

Oblikovanje akcijskega načrta Celostne prometne strategije Občine Logatec

15. marca je v Logatcu potekala zadnja delavnica, na kateri so pripravljavci celostne prometne strategije skupaj z občino in povabljenimi predstavniki različnih lokalnih organizacij ter ustanov oblikovali akcijski načrt, najpomembnejši in hkrati najbolj oprijemljiv del strategije, ki bo osnova za bolj trajnosten razvoj prometa v prihodnosti. Akcijski načrt določa nabor ukrepov skupaj s potrebnimi sredstvi,…

Razstava o viziji razvoja prometa v Logatcu

Sredi januarja je župan občine Logatec Berdo Menard v Upravnem centru Logatec odprl razstavo ilustracij o viziji razvoja prometa v Logatcu, ki jo je v okviru priprave Celostne prometne strategije (CPS) ustvaril Vid Sark. Dela, ki bodo razstavljena še vse do konca meseca januarja, so nastala na zadnji javni razpravi, kjer so občanke in občani…

Občina Logatec leto zaključuje tudi z ambiciozno vizijo razvoja prometa

Priprava in oblikovanje Celostne prometne strategije, ki poteka že vse od meseca julija 2016, je v polnem teku. V decembru je bila v okviru druge faze izvedena še zadnja, četrta, javna razprava, na kateri so občanke in občani oblikovali vizijo razvoja prometa v občini ter pričeli z izbiro konkretnih ukrepov.  Na tokratni javni razpravi je…

Kakšna je vaša vizija prometa v občini Logatec?

Spoštovane občanke, spoštovani občani, v občini Logatec so v zadnjih mesecih potekale različne aktivnosti namenjene izdelavi Celostne prometne strategije, katere cilj je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini. Na podlagi izvedenih javnih razprav, delavnic, intervjujev in anket smo oblikovali temelje za…

Vabilo na zadnjo javno razpravo v okviru Celostne prometne strategije

Spoštovane občanke, spoštovani občani, tekom različnih aktivnosti (javne razprave, delavnice, anketa) in faz priprave Celostne prometne strategije Občine Logatec smo v sodelovanju z vami uspešno oblikovali vizijo trajnostnega razvoja prometa, ki se glasi: »Občina Logatec bo s strateškim izvajanjem prometnih ureditev in ureditev ulic in trgov poskrbela, da bo Logatec postal prometno varen in urejen….

Več odgovorov – kvalitetnejši promet

Vablimo vas, ki izpolnitvi aknekte v sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Logatec. Z reševanjem ankete nam boste zelo pomagali, hkrati pa boste tako aktivno prispevali  h končni obliki Celostne prometne strategije občine Logatec.  Zavezujemo se, da bomo vaša mnenja upoštevali po najboljših močeh. Rešena anketa vam omogoča sodelovanje v žrebu za izvrstne nagrade (zložljivo kolo,…

V kakšnem mestu želim bivati?

V Logatcu je v okviru pestrega programa Evropskega tedna mobilnosti, na Dan brez avtomobila, ki se je odvijal 22. septembra, potekala tudi delavnica »V kakšnem mestu želim bivati?«. Delavnica, ki so se je udeležili številni občanke in občani, je del intenzivnega vključevanja javnosti v pripravo Celostne prometne strategije Občine Logatec. Na tla položen letalski posnetek…