Odmera komunalnega prispevka – vodovod Petkovec

Župan Občine Logatec obvešča, da bo  Občinska uprava nadaljevala z upravnim postopkom odmere komunalnega prispevka za investicijo izgradnje primarnega in sekundarnega vodovoda Petkovec, ki se je zaključila v začetku leta 2022. V mesecu aprilu in maju 2022 so bili posredovani pozivi na izjasnitev, skladno s prostorsko zakonodajo. Občane, ki podpisanih pozivov še niste posredovali, prosimo,…

Mašinka – replika parne lokomotive iz 1. svetovne vojne na svojem mestu v bližini tunela pod Naklom

Zadnji avgustovski dan je v Logatec prinesel ne samo deževno osvežitev, ampak osvežil tudi spomin na več kot sto let staro zgodbo izredne vloge Logatca pri oskrbi soške fronte. Ob šestih popoldne je bila iz Češke v Logatec pripeljana replika podobne lokomotive kot je bila tista, s pomočjo katere so leta 1917 zgradili tunel pod…

Bi radi postali lokalni turistični vodnik – obraz turističnega območja občine Logatec?

Povabilo k prijavi na tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja v občini Logatec. Turistični vodnik je obraz območja, katerega predstavlja. Večinoma je prva oseba, ki turiste sprejme in od njega je odvisno ali se bodo slednji vračali, kar je bistvo turizma, ali pa bodo kraj obiskali samo enkrat in si ga zapomnili v…

Centri interpretacije zavarovanih območij

Partnerji projekta sodelovanja: LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Posavje, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, in LAS S Ciljem skupaj z Občino Logatec in Občino IdrijaCelotna vrednost operacije: 119.341,81 EUR.Upravičena vrednost: 90.359,40 EUR.Obdobje izvajanja operacije:1. Faza 1.8.2020 – 31.12.20212. Faza 1.1.2021 – 31.12.2022 Opis: Partnerji v projektu LAS s CILjem, Občina Logatec in Občina Idrija smo…

Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja v letu 2020 ponovno povezuje Logatec, Idrijo in Cerkno

Območje Logatca je bilo skozi celotno zgodovino poznano kot ena izmed najpomembnejših strateških točk pri prehodu z Apeninskega polotoka v Srednjo Evropo, zaradi česar so vojske tu vseskozi postavljale velike zgodovinske strateške »meje«, vse od rimskega obrambnega sistema z mrežo utrdb in zapornih zidov – Claustra Alpium Iuliarum, do Rapalske meje, Alpskega zidu in Rupnikove…

Kdaj do novega občinskega prostorskega načrta?

Kdaj do novega občinskega prostorskega načrta? Pravega, kratkega odgovora na zgornje vprašanje ni mogoče podati. Zakaj je tako, bomo skušali razložiti v nadaljevanju in vam predstaviti kompleksnost postopka spreminjanja namenske rabe zemljišč in sprejemanja občinskega prostorskega načrta. Občina Logatec je leta 2012 sprejela nov prostorski planski dokument Občinski prostorski načrt občine Logatec (Logaške novice, št….

Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja – predstavitev

Partnerji operacije: LAS s CILjem, Občina Logatec, Občina Idrija, Občina Cerkno, ICRA d.o.o. Idrija, Zavod za turizem Idrija.Celotna vrednost operacije: 153.476,46 EUR.Zaprošena vrednost: 82.050,00 EUR. Opis: Območje ima bogato dediščino vojnega obdobja 20. stoletja. Bolj znana je sicer dediščina 2. svetovne vojne, v tej operaciji pa nameravamo izpostaviti vojno dediščino 1. svetovne vojne, še posebej…

Stališče GURS do pripomb na razgrnjen predlog modelov vrednotenja

številka: 422-3/2020-3datum: 17. 2. 2020 Stališče GURS do pripomb na razgrnjen predlog modelov vrednotenja Geodetska uprava Republike Slovenije je skladno z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin -ZMVN-1 (Ur.l.RS, št.77/2017 in 33/2019) na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin javno objavila predlog modelov vrednotenja nepremičnin. 19. člen ZMVN-1 določa, da se predlog modelov vrednotenja nepremičnin javno razgrne tudi…