Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2 .sklop

Čista Ljubljanica Podpis pogodb za projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop v vrednosti 8,6 mio EUR Terminski plan izgradnje povezovalnega cevovoda v občini Logatec v projektu Čista Ljubljanica Sekundarni vodovod Petkovec Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 10.9.2015 sprejela odločitev o podpori za operacijo »Oskrba…