Evropska sredstva za investicijo Energetska sanacija in prenova petih javnih stavb Občine Logatec odobrena

Občina Logatec je prejela odobritev evropskih sredstev za izvedbo investicije v energetsko sanacijo petih javnih stavb Občine Logatec. V mesecu juliju 2017 je Občina Logatec prejela sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev višini 399.209,59 EUR, v začetku avgusta 2017 pa je bila tudi že podpisana pogodba z Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju investicije »Energetska sanacija in…