| | |

Namero o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo

V skladu s 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnihlokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in 19. člena Uredbe ostvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18),Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, ki jo zastopa župan Berto Menard,objavlja Namero…

Javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec v glavni pisarni – vodja

Številka: 100-50/2024-2 Datum:   01. 07. 2024 Zadeva:          Javni natečaj za prosto delovno mesto – Višji svetovalec v glavni pisarni – vodja Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE,…

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov drugih društev, na območju občine Logatec, za leto 2024

Občina Logatec je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov drugih društev, na območju občine Logatec, za leto 2024. Razpis je odprt od 9.1.2024 do 9.2.2024. Sklep o javnem razpisu je bil objavljen v uradnih objavah Logaških novic št. 12/23. Rok za oddajo prijave je najkasneje do 9.2.2024, preko spletne aplikacije. Razpisne dokumentacije ni…

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec, za leto 2024

Občina Logatec je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec, za leto 2024. Razpis je odprt od 9.1.2024 do 9.2.2024. Sklep o javnem razpisu je bil objavljen v uradnih objavah Logaških novic št. 12/23. Rok za oddajo prijave je najkasneje do 9.2.2024, preko spletne aplikacije. Razpisne…

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec, za leto 2024

Občina Logatec je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec, za leto 2024. Razpis je odprt od 9.1.2024 do 9.2.2024. Sklep o javnem razpisu je bil objavljen v uradnih objavah Logaških novic št. 12/23. Rok za oddajo prijave je najkasneje do 9.2.2024, preko spletne aplikacije. Razpisne dokumentacije ni…

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini logatec za leto 2024

Občina Logatec je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini logatec za leto 2024. Razpis je odprt od 9.1.2024 do 9.2.2024. Sklep o javnem razpisu je bil objavljen v uradnih objavah Logaških novic št. 12/23. Rok za oddajo prijave je najkasneje do 9.2.2024, preko spletne aplikacije. Razpisne dokumentacije ni…

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec za leto 2024

Občina Logatec je objavila Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec za leto 2024. Razpis je odprt od 9.1.2024 do 9.2.2024. Sklep o javnem razpisu je bil objavljen v uradnih objavah Logaških novic št. 12/23. Rok za oddajo prijave je najkasneje do 9.2.2024, preko spletne aplikacije. Razpisne…

Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu občine Logatec za leto 2024

Občina Logatec je objavila Javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje tradicionalnih projektov, ki so v interesu občine Logatec za leto 2024. Razpis je odprt od 9.1.2024 do 9.2.2024. Sklep o javnem razpisu je bil objavljen v uradnih objavah Logaških novic št. 12/23. Rok za oddajo prijave je najkasneje do 9.2.2024, preko spletne aplikacije. Razpisne dokumentacije…