Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev – Žakelj (RO-32)

Od 28. 1. 2022 do 13. 2. 2022, bosta javno razgrnjena Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP RO-32 v občini Logatec, ki ga je izdelal Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak,…

Lokacijska preveritev za območje stanovanjsko – poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v Logatcu

Od 13. 2. 2020. do 28. 2. 2020 bosta javno razgrnjeni Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve – za individualno odstopane od prostorskih izvedbenih pogojev, ki jo je podalo podjetje Artcom investicijsko podjetje, d.o.o., Tržaška cesta 19 A, 1370 Logatec in Elaborat lokacijske preveritve za območje stanovanjsko – poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v…