29. redna seja, 4. 9. 2014

– vabilo– zapisnik DNEVNI RED: 1. Vprašanja in pobude svetnikov2. Mandatne zadeve3. Obravnava predloga Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v občini Logatec, II. obravnava4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, I. obravnava5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec 6. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec, d. o….

28. redna seja, 19. 6. 2014

– vabilo– zapisnik DNEVNI RED: 1. Vprašanja in pobude svetnikov2. Mandatne zadeve 3. Obravnava predloga Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v občini Logatec, I. obravnava4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, skrajšani postopek5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec 6. Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o…

27. redna seja, 10. 4. 2014

– vabilo– zapisnik DNEVNI RED: 1. Vprašanja in pobude svetnikov2. Mandatne zadeve 3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec – II. obravnava4. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2014 – rebalans5. Obravnava predloga Sklepa o izdaji dovoljenj za…

26. redna seja, 13. 2. 2014

– vabilo– zapisnik DNEVNI RED: 1. Vprašanja in pobude svetnikov2. Mandatne zadeve 3. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DL-233 Soseska ob Notranjski cesti, I obravnava4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec – skrajšani postopek5. Obravnava predloga…

3. izredna seja, 13. 1. 2014

– vabilo– zapisnika 3. izredne seje z dne 13. 1. 2014 DNEVNI RED: 1. Obravnava končnega poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem nadzoru obračuna komunalnega prispevka pri izgradnji kanalizacije zahodnega dela Gornjega LogatcaPredlagatelj: Berto Menard, župan Poroča: mag. Matjaž Žigon, predsednik NO 2. Obravnava poročila občasnega delovnega telesa za analizo izgradnje kanalizacije v Gorenjem LogatcuPredlagatelj: Berto Menard, župan Poročajo:…

25. redna seja, 12. 12. 2013

– zapisnika 25. redne seje z dne 12. 12. 2013– vabilo  DNEVNI RED: Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje z dne 24. 10. 2013 Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 24. redne seje z dne 6. 11. 2013 1. Vprašanja in pobude svetnikov2. Mandatne zadeve 3. Obravnava predloga Odloka  o proračunu občine Logatec za leto 2014, II. obravnava4. Obravnava predloga…

24. redna seja, 24. 10. 2013 in 6. 11. 2013

– vabilo– zapisnik DNEVNI RED: Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje z dne, 19. 9. 20131. Vprašanja in pobude svetnikov2. Mandatne zadeve 3. Obravnava predloga Odloka  o proračunu občine Logatec za leto 2014, I. obravnava4. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DL-233 del Soseske ob Notranjski cesti, I. obravnava5. Obravnava predloga Odloka o…

23. redna seja, 19. 9. 2013

– vabilo– zapisnik DNEVNI RED: Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje z dne, 27. 6. 2013, pregled in potrditev zapisnika 2. izredne seje z dne, 30. 7. 20131. Vprašanja in pobude svetnikov2. Mandatne zadeve 3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora G-43 Stanovanjska soseska Male Laze, prva obravnava4. Predlog Odloka o spremembah…

2. izredna seja, 30. 7. 2013

– vabilo– zapisnik DNEVNI RED:1. Obravnava predloga sklepa o seznanitvi s Študijo izvedljivosti za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop 2. Obravnava predloga sklepa o pooblastilu županu za podpis Medobčinske pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri projektu »Dograditev in rekonstrukcija vodovodnih sistemov na povodju zgornje in srednje Ljubljanice3. Obravnava predloga sklepa…

21. redna seja, 30. 5. 2013

– vabilo– zapisnik  DNEVNI RED: Pregled in potrditev zapisnika: 20. redne seje z dne, 25. 4. 2013, in 20. nadaljevalne seje z dne, 9. 5. 2013.1. Vprašanja in pobude svetnikov2. Mandatne zadeve 3. Predlog spremembe Statuta Občine Logatec, druga obravnava4. Predlog spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec, druga obravnava, vložen amandma5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih…