Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 2024-2028

Člani: Jure Plečnik– predstavnik Občinskega redarstva, predsednik Blaž Alič – predstavnik policijske uprave, pristojne za območje občine Logatec Boleslav Kermavnar – predstavnik ZŠAM Logatec Anton Simšič– predstavnik avtošol na območju občine Logatec Matjaž Kurent – predstavnik upravljavca cest Mateja Podgornik – mentorka za preventive in vzgojo v cestnem prometu na OŠ Tabor Aleš Požarnik Vavken – mentor…

|

9. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 11. april 2024

DNEVNI RED: 1. Vprašanja in pobude svetnikov 2. Mandatne zadeve Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine LogatecPoročevalec: Petra Okorn, vodja oddelka za finance in vzdrževanjeMDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance 4. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Logatec (OPN SD 11), II. obravnava, elaborat tehnične posodobitve – predlog, bilanca sprememb površin EUR, karte namenske rabe…

8. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 15. 2. 2024

– vabilo – zapisnik Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance Stališče Statutarno pravne komisije Stališča odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč DNEVNI RED:1. Vprašanja in pobude svetnikov 2. Mandatne zadeve 3. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Logatec (OPN SD 11), elaborat…

Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 11. april 2024

Številka: 013-4/2024-12Datum: 17.3.2024 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo) sklicujem 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 11. aprila 2024, ob 18. uri, v sejni sobi Upravnega centra Logatec, 1. nadstropje….

Vabilo na 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 15. 2. 2024

Številka: 013-2/2024-11Datum: 30. 01. 2024 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo) sklicujem 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 15. februarja 2024, ob 18. uri, v sejni sobi Upravnega centra Logatec,…

7. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 14. 12. 2023

– vabilo – zapisnik Stališče Statutarno pravne komisije Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance Stališče odbora za družbene dejavnosti Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED: 1. Vprašanja in pobude svetnikov 2. Mandatne zadeve 3. Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2024, II. obravnava Predlagatelj: Berto Menard,…

Vabilo na 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 14. 12. 2023

Številka: 013-6/2023-8Datum: 29. 11. 2023 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo) Sklicujem 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 14. decembra 2023, ob 18. uri, v sejni sobi Upravnega centra Logatec,…

6. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 9. 11. 2023

– vabilo – zapisnik Stališča odbora za družbene dejavnosti Stališča odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč Stališča Statutarno pravne komisije Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo Stališča Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance   DNEVNI RED: 1. Vprašanja in pobude svetnikov 2. Mandatne zadeveImenovanje delovnega telesa za pripravo dolgoročne…

Vabilo na 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 9. 11. 2023

  Številka: 013-5/2023-3Datum: 24. 10. 2023 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) in 6. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo) Sklicujem   6. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 9. novembra 2023, ob 18. uri, v sejni sobi Upravnega…

Nadaljevanje 5. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, 28. 6. 2023

– vabilo – zapisnik Stališča odbora za družbene dejavnosti Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo Stališča odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč Stališča Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance Stališča Statutarno pravne komisije DNEVNI RED (številke, ki označujejo posamezno točko, zapisane glede na spremembo dnevnega reda iz 5….