V okviru prireditev ob evropskem tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila je v četrtek, 22. septembra 2016, ob izteku Krpanove ulice proti Sončnemu Logu potekala predstavitev zaključne naloge študentske delavnice šestih študentov 3. letnika Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani s pop-art razstavo Brv čez Logaščico.

Na pobudo Občine Logatec je bila letos spomladi organizirana arhitekturna delavnica študentov 3. letnika krajinske arhitekture pod mentorstvom dekana prof. mag. Petra Gabrijelčiča in doc. dr. Špele Hudnik, ki je obravnavala problem danes nezadostne povezave med Centrom Logatca in območjem ob trgovini Hofer. V okviru naloge je bilo treba poiskati primerno peš-kolesarsko pot med vogalom Potoške ceste in Krpanove ulice s potekom prek novega mostu čez potok Logaščico do Ulice talcev. Naloga je obsegala umestitev nove poti v prostor ter predlog novega mostnega objekta s spremljajočim parkovnim programom.

»Problematiko oziroma željo po povezavi med starim in novim delom mesta smo predstavili študentom, ti pa so ponudili šest različnih možnosti mostu. Vse so upoštevale t. i. poplavno linijo, to je, da most nikoli ne bi bil poplavljen, in naravne danosti,« je povedala mag. Katja Žagar, vodja Oddelka za okolje in prostor Občine Logatec. Njihove zamisli prečkanja Logaščice ob izteku Krpanove ulice proti Sončnemu Logu in trgovini Hofer so osupnile tudi občane, ki so si prišli razstavo ogledat.

Občina Logatec bi, seveda, želela projekt čimprej uresničiti, vendar bo treba prej razrešiti težave glede odkupa zemljišča. »Verjamemo, da bi v dveh letih le lahko prišli do projektne dokumentacije, s katero bi lahko pričeli z gradnjo,« dodaja Žagarjeva.

Po besedah župana Berta Menarda bodo z mostom skrajšali pot in povečali varnost pešcev, predvsem šolarjev, s tem pa tudi zadostili evropskim usmeritvam o trajnostni mobilnosti. »Ta most bi lahko bil most miru in sprave, obenem pa morda spomenik naši mladi državi Sloveniji,« je še dejal župan.

Študentje so pokazali veliko inovativnosti in tehničnega znanja ter spoštovanja prostora, v katerega se most umešča. Le-ta pa bi obenem dobil košček sodobne arhitekture, ki bi bila Logatčanom v ponos.

Predstavitve so se poleg zainteresirane javnosti in vodstva občine udeležili tudi študentje in dekan fakultete za arhitekturo prof. mag. Peter Gabrijelčič.

Blanka Markovič Kocen

Foto: Renata Gutnik

Foto: Blaž Korenč