Brezno.

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013

 

OSNOVNI PODATKI O JAMI

Katastrska številka 6939

Ime jame Brezno v Ruski rajdi

Tip jame 1 5.5 – stopnjasto brezno, poševno brezno

Dolžina [m] 40

Globina [m] 40

Datum odkritja 01.07.1996

Organizacija(-je) JD Logatec

Datum vnosa 01.11.1997

Turistična jama ne

PODATKI IZ REGISTRA NARAVNIH VREDNOT

Identifikacijska številka 46939

Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom


DK-48
E 5434990 N 5083320

DK-48 DSJ E 5434990 N 5083320 | Vir: Delovni seznam jam

WGS-84   E 14.1575° N 45.891°

Kota vhoda [m.n.m] 590

List TTN-5 Postojna – 2 (list ni izdelan)

PROSTORSKI PODATKI

Naselje Kalce

Občina Logatec

Katastrska občina Hrušica

 

Vir: http://www.katasterjam.si/index.php?c=jame.simpleSearch&katSt=6939, 8. 7. 2013