Brezno.

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013

 

OSNOVNI PODATKI O JAMI

Katastrska številka 3552

Ime jame Brezno ob kamnolomu

Tip jame 1 5.5 – stopnjasto brezno, poševno brezno

Dolžina [m] 16

Globina [m] 16

Datum odkritja 01.01.1968

Organizacija(-je) JD Logatec

Datum vnosa 18.09.1990

Turistična jama ne

PODATKI IZ REGISTRA NARAVNIH VREDNOT

Identifikacijska številka 43552

Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

 

DK-48 E 5440420 N 5089534

DK-48 DSJ E 5440420 N 5089530 | Vir: Delovni seznam jam

WGS-84   E 14.2267° N 45.9474°

Kota vhoda [m.n.m] 535

List TTN-5 Vrhnika – 34 (1986)

PROSTORSKI PODATKI

Naselje Logatec

Občina Logatec

Katastrska občina Blekova vas

 

Vir: http://www.katasterjam.si/index.php?c=jame.simpleSearch&katSt=3552, 8. 7. 2013