V minulih dveh letih si je Logatec z okolico s turističnim vodnikom ogledalo 20 skupin, med njimi je bilo največ upokojencev, Univerz za tretje življenjsko obdobje, glasbenih društev in šolskih skupin, od tega je bilo tujih gostov približno desetina. Vodenje se vedno prilagodi željam posameznih skupin, njihovim zanimanjem, naročniki pa se največkrat odločijo za ogled mestnega jedra Logatca in vasi Hotedršica.

Kot nam je povedala Renata Gutnik, višja svetovalka za turizem, dediščino in kulturo na Občini Logatec, se najdejo tudi takšni, ki zelo odstopajo od povprečnega turista:
“Imeli smo primer srednješolske skupine iz francoske Bretanije, ki je prišla v sklopu pouka na ogled dobrih praks kmetij in kmetijskih inštitutov v Sloveniji. Skoraj ves teden so bili nastanjeni v Logatcu, kjer smo jim pomagali krojiti tudi njihov vsakdanjik. Ni jih zanimala naša kulturna dediščina, ampak kaj se dela na travnikih, njivah, v hlevih … to so pa požirali z očmi.“ Gutnikova pojasnjuje, da se ob takih primerih vodniki pa tudi lokalna skupnost lahko marsičesa naučijo: „V omenjenem primeru to, da imamo vrhunske strokovnjake in vrhunske primere dobrih praks na Logaškem, ki so v evropskem in svetovnem merilu precej pred drugimi, a domačini o tem nič ne vedo.”

Vodenje je odgovorna naloga
Vodenje lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni vodniki, ki so svoje znanje in veščine nadgradili in pridobili na izobraževanjih za državne ali lokalne turistične vodnike.
“Turističnih vodenj tako ne smejo opravljati planinci, jamarji, športna društva, kulturna društva, ampak samo registrirani turistični vodniki,” poudarja Gutnikova in dodaja, da je za področja, kjer so z zakonom določena posebna znanja – vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje, jamarsko vodenje in podobno, treba imeti posebne izpite in tečaje. Prav tako tudi turistični vodniki ne smejo izvajati vodenj, za katera nimajo potrebnih znanj in dokazil.

“Vodenje je zelo odgovorna naloga. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem občine Logatec razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne vrednote, enote kulturne dediščine, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti skladno z ustreznim programom, in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku. Turistični vodnik je obraz območja in če je nestrokoven, se slaba izkušnja njegovih odjemalcev prenese na celotno območje.” Tako Gutnikova.

V načrtu tečaji za dodatne lokalne vodnike
Občina Logatec načrtuje naslednje izobraževanje za vodnike, ko bo potrjena dokumentacija za črpanje sredstev s področja izvajanja lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. V tem sklopu naj bi bila izvedena osnovni tečaj kakor tudi nadgradnja s poudarkom na vsebini, ki sodi pod projekt Pot miru – Soška fronta in njeno zaledje.
Če vaše društvo ali podjetje v prihodnjih mesecih pričakuje domače ali pa tuje goste, jih lahko presenetite tudi z ogledom logaških znamenitosti z lokalnim turističnim vodnikom. Vodenje lahko naročite prek obrazca na spletni strani Občine Logatec, kjer boste pod zavihkom ‘turizem‘ našli vse potrebne informacije, vključno s cenikom.

Saša Musec Čuk

V minulih dveh letih si je Logatec z okolico s turističnim vodnikom ogledalo 20 skupin, med njimi je bilo največ upokojencev, Univerz za tretje življenjsko obdobje, glasbenih društev in šolskih skupin, od tega je bilo tujih gostov približno desetina. Vodenje se vedno prilagodi željam posameznih skupin, njihovim zanimanjem, naročniki pa se največkrat odločijo za ogled mestnega jedra Logatca in vasi Hotedršica.

Kot nam je povedala Renata Gutnik, višja svetovalka za turizem, dediščino in kulturo na Občini Logatec, se najdejo tudi takšni, ki zelo odstopajo od povprečnega turista:
“Imeli smo primer srednješolske skupine iz francoske Bretanije, ki je prišla v sklopu pouka na ogled dobrih praks kmetij in kmetijskih inštitutov v Sloveniji. Skoraj ves teden so bili nastanjeni v Logatcu, kjer smo jim pomagali krojiti tudi njihov vsakdanjik. Ni jih zanimala naša kulturna dediščina, ampak kaj se dela na travnikih, njivah, v hlevih … to so pa požirali z očmi.“ Gutnikova pojasnjuje, da se ob takih primerih vodniki pa tudi lokalna skupnost lahko marsičesa naučijo: „V omenjenem primeru to, da imamo vrhunske strokovnjake in vrhunske primere dobrih praks na Logaškem, ki so v evropskem in svetovnem merilu precej pred drugimi, a domačini o tem nič ne vedo.”

Vodenje je odgovorna naloga
Vodenje lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni vodniki, ki so svoje znanje in veščine nadgradili in pridobili na izobraževanjih za državne ali lokalne turistične vodnike.
“Turističnih vodenj tako ne smejo opravljati planinci, jamarji, športna društva, kulturna društva, ampak samo registrirani turistični vodniki,” poudarja Gutnikova in dodaja, da je za področja, kjer so z zakonom določena posebna znanja – vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje, jamarsko vodenje in podobno, treba imeti posebne izpite in tečaje. Prav tako tudi turistični vodniki ne smejo izvajati vodenj, za katera nimajo potrebnih znanj in dokazil.

“Vodenje je zelo odgovorna naloga. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem občine Logatec razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne vrednote, enote kulturne dediščine, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti skladno z ustreznim programom, in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku. Turistični vodnik je obraz območja in če je nestrokoven, se slaba izkušnja njegovih odjemalcev prenese na celotno območje.” Tako Gutnikova.

V načrtu tečaji za dodatne lokalne vodnike
Občina Logatec načrtuje naslednje izobraževanje za vodnike, ko bo potrjena dokumentacija za črpanje sredstev s področja izvajanja lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. V tem sklopu naj bi bila izvedena osnovni tečaj kakor tudi nadgradnja s poudarkom na vsebini, ki sodi pod projekt Pot miru – Soška fronta in njeno zaledje.
Če vaše društvo ali podjetje v prihodnjih mesecih pričakuje domače ali pa tuje goste, jih lahko presenetite tudi z ogledom logaških znamenitosti z lokalnim turističnim vodnikom. Vodenje lahko naročite prek obrazca na spletni strani Občine Logatec, kjer boste pod zavihkom ‘turizem‘ našli vse potrebne informacije, vključno s cenikom.

Saša Musec Čuk

V minulih dveh letih si je Logatec z okolico s turističnim vodnikom ogledalo 20 skupin, med njimi je bilo največ upokojencev, Univerz za tretje življenjsko obdobje, glasbenih društev in šolskih skupin, od tega je bilo tujih gostov približno desetina. Vodenje se vedno prilagodi željam posameznih skupin, njihovim zanimanjem, naročniki pa se največkrat odločijo za ogled mestnega jedra Logatca in vasi Hotedršica.

Kot nam je povedala Renata Gutnik, višja svetovalka za turizem, dediščino in kulturo na Občini Logatec, se najdejo tudi takšni, ki zelo odstopajo od povprečnega turista:
“Imeli smo primer srednješolske skupine iz francoske Bretanije, ki je prišla v sklopu pouka na ogled dobrih praks kmetij in kmetijskih inštitutov v Sloveniji. Skoraj ves teden so bili nastanjeni v Logatcu, kjer smo jim pomagali krojiti tudi njihov vsakdanjik. Ni jih zanimala naša kulturna dediščina, ampak kaj se dela na travnikih, njivah, v hlevih … to so pa požirali z očmi.“ Gutnikova pojasnjuje, da se ob takih primerih vodniki pa tudi lokalna skupnost lahko marsičesa naučijo: „V omenjenem primeru to, da imamo vrhunske strokovnjake in vrhunske primere dobrih praks na Logaškem, ki so v evropskem in svetovnem merilu precej pred drugimi, a domačini o tem nič ne vedo.”

Vodenje je odgovorna naloga
Vodenje lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni vodniki, ki so svoje znanje in veščine nadgradili in pridobili na izobraževanjih za državne ali lokalne turistične vodnike.
“Turističnih vodenj tako ne smejo opravljati planinci, jamarji, športna društva, kulturna društva, ampak samo registrirani turistični vodniki,” poudarja Gutnikova in dodaja, da je za področja, kjer so z zakonom določena posebna znanja – vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje, jamarsko vodenje in podobno, treba imeti posebne izpite in tečaje. Prav tako tudi turistični vodniki ne smejo izvajati vodenj, za katera nimajo potrebnih znanj in dokazil.

“Vodenje je zelo odgovorna naloga. Lokalni turistični vodnik domačim in tujim obiskovalcem občine Logatec razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne vrednote, enote kulturne dediščine, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti skladno z ustreznim programom, in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku. Turistični vodnik je obraz območja in če je nestrokoven, se slaba izkušnja njegovih odjemalcev prenese na celotno območje.” Tako Gutnikova.

V načrtu tečaji za dodatne lokalne vodnike
Občina Logatec načrtuje naslednje izobraževanje za vodnike, ko bo potrjena dokumentacija za črpanje sredstev s področja izvajanja lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014–2020. V tem sklopu naj bi bila izvedena osnovni tečaj kakor tudi nadgradnja s poudarkom na vsebini, ki sodi pod projekt Pot miru – Soška fronta in njeno zaledje.
Če vaše društvo ali podjetje v prihodnjih mesecih pričakuje domače ali pa tuje goste, jih lahko presenetite tudi z ogledom logaških znamenitosti z lokalnim turističnim vodnikom. Vodenje lahko naročite prek obrazca na spletni strani Občine Logatec, kjer boste pod zavihkom ‘turizem‘ našli vse potrebne informacije, vključno s cenikom.

Saša Musec Čuk