Občina Logatec kljub skrbnemu načrtovanju objektov na področju vzgoje, izobraževanja in športa ni uspela realizirati dolgoletne želje in pobude občanov, da zgradi športno rekreacijski center z bazenom. Tega je pred desetimi leti v okviru gostinsko rekreacijskega centra zgradil podjetnik Rajko Žakelj. Po nekaj letih uspešnega obratovanja je njegovo podjetje prizadela gospodarska kriza in Občina Logatec je v decembru 2010 prejela dopis podjetja TGM Žakelj d.o.o., da podjetje zaradi likvidnostnih težav zapira bazen.

Občina Logatec se je vseskozi zavedala potrebe po uporabi tovrstnega športnega objekta, saj so ga uporabljale različne starostne skupine občanov. Poleg logaških zavodov in društev še šole iz Postojne, Vrhnike, Črnega vrha nad Idrijo, Rakeka, Godoviča, Cerknice, Starega trga pri Ložu, Nove vasi ter vrtca iz Borovnice in Vrhnike. Uporabljala pa sta ga tudi varstveno delovna centra iz Vrhnike in Idrije.
Po zaprtju bazena je Občina Logatec prejela številne dopise in telefonske klice, ki so izražali željo po odprtju bazena. Predvsem starši šoloobveznih otrok so v smislu civilne pobude naslavljali vprašanja županu, občinskemu svetu in posameznim občinskim svetnikom, da se reši nastalo situacijo.

Ravnatelji logaških šol ter vrtca so vedno znova izražali podporo županu pri reševanju problematike zaprtja omenjenega športnega objekta in dodajali, da zaprtje bazena za šole in vrtce v regiji pomeni povečanje stroškov pri izvedbi pouka plavanja ali celo neizpolnjevanje učnega programa, saj sta najbližja bazena v Ajdovščini in Ljubljani nenehno zasedena. Skratka, zaprtje bazena povzroča veliko oviro pri izpolnjevanju učnih obveznosti, predvsem pa višje stroške tako šolam kot staršem. Bazen je bil namreč zgrajen v sodelovanju s šolami in vrtci ter kot tak zelo primeren za učenje plavanja ter izvedbo različnih programov. Primeren je tudi za rekreativne plavalce, starejše in mlajše občane.

Občinski svetniki Občinskega sveta Občine Logatec so v proračunu za leto 2014 potrdili sredstva za odkup bazena.

Občina Logatec se je v avgustu 2014 po odkupu bazena odločila, da tega takoj preda svojemu namenu. Zato se je v sodelovanju z investitorjem odločila, da z vodenjem dejavnosti in obratovanjem bazena, v t. i. poskusnem obratovalnem obdobju nadaljuje Gregor Prezelj, ki je v letih uspešnega delovanja že upravljal s tem športnim objektom.

Po koncu različnih manjših popravil in obnovitvenih del v bazenu in pripadajočih prostorih (savne, masaža) se v soboto, 29. novembra 2014, ob 10. uri ponovno odpirajo vrata bazena. Lepo vabljeni.

Informacije: www.bazen-logatec.si

Občinska uprava Občine Logatec