|

9. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 11. april 2024

DNEVNI RED: 1. Vprašanja in pobude svetnikov 2. Mandatne zadeve Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine LogatecPoročevalec: Petra Okorn, vodja oddelka za finance in vzdrževanjeMDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance 4. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Logatec (OPN SD 11), II. obravnava, elaborat tehnične posodobitve – predlog, bilanca sprememb površin EUR, karte namenske rabe…