Tudi v Logatcu je opaziti rastlino pelinolistno ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia), ki postaja v Evropi in pri nas ena najpomembnejših plevelnih vrst na nekmetijskih površinah in v kmetijski pridelavi, hkrati pa je ena najbolj alergenih rastlin. Pri nas jo najlažje opazimo ob robovih cest in na gradbenih deponijah, kjer se množično pojavlja.
Zaradi velikega števila občutljivih ljudi tudi pri nas je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdalo Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, ki je začela veljati 4. avgusta 2010. 
Imetniki zemljišč so dolžni ambrozijo odstraniti s koreninami vred ali njihov nadzemni del tako, da se v tej rastni dobi ne obraste več. 
Odstranitev rastlin je potrebno opraviti čimprej, da preprečimo cvetenje in sproščanje cvetnega prahu v okolico. 
Imetnik zemljišča mora opraviti tudi vsa nadaljnja opazovanja zemljišč v rstvni dobi do konca septembra. 
Odstranitev škodljive rastline se izvede na stroške imetnika zemljišča.