Uradna spletna stran Občine
Logatec

Občina Logatec je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve javnega pomena za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev:
– načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov;
– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom in opravlja druge dejavnosti varstva okolja.

Zapore cest

SOS obvestila

Dogodki

Prijave in pobude

Povejte nam

Ste opazili nekaj, kar vam ni všeč? Povejte nam, da lahko ustrezno ukrepamo!

Investicije in razvoj

Projekti

V Občini izvajamo številne projekte za boljše življenje naših občank in občanov.