Vabilo
Zapisnik

DNEVNI RED
Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 14. 4. 2011
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del, I. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Logatec, skrajšani postopek
5. Obravnava Lokalnega energetskega koncepta občine Logatec
6. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Gospodarska javna infrastruktura Grčarevec«
7. Obravnava poročila o opravljenem nadzoru sodnega spora družbe Petrol, d. d. proti Občini Logatec
8. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Logatec v letu 2010
9. Poročilo o delu ter finančno poročilo občinskega časopisa Logaške novice za leto 2010
10. Soglasje k letnemu poročilu Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2010
11. Sprejem letnega poročila JP Komunalno podjetje Logatec, d. o. o. in določitev prejemkov članov nadzornega sveta JP Komunalno podjetje Logatec, d. o. o.
12. Obravnava predloga Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2011
13. Odgovori na svetniška vprašanja

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

1. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/6. redna seja, 26.5.2011, 1.del.flv{/flvremote}

2. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/6. redna seja, 26.5.2011, 2.del.flv{/flvremote}

3. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/6. redna seja, 26.5.2011, 3.del.flv{/flvremote}

4. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/6. redna seja, 26.5.2011, 4.del.flv{/flvremote}