Vabilo
Zapisnik

DNEVNI RED:
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 24. 2. 2011
Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 4. redne seje z dne 3. 3. 2011
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o dopolnitvi Odloka o imenovanju ulic v naselju Logatec, I. obravnava
4. Obravnava predloga Pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin
5. Obravnava predloga Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
6. Obravnava Lokalnega energetskega koncepta občine Logatec
7. Obravnava Posameznega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine
8. Obravnava predloga Navodila za predstavnike Občine Logatec v organih upravljanja
9. Soglasje k Poslovnemu in računovodskemu poročilu Zdravstvenega doma Logatec za leto 2010 in soglasje k Poslovnemu načrtu javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec za leto 2011
10. Sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2010 
11. Seznanitev svetnikov v zvezi s tožbo družbe Petrol, d. d. proti Občini Logatec
12. Seznanitev svetnikov z dejavnostmi v zvezi s projektom CERO NIK*
13. Odgovori na svetniška vprašanja

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

  
1. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/5. redna seja, 14.4.2011, 1.del.flv{/flvremote}

2. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/5. redna seja, 14.4.2011, 2.del.flv{/flvremote}

3. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/5. redna seja, 14.4.2011, 3.del.flv{/flvremote}

4. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/5. redna seja, 14.4.2011, 4.del.flv{/flvremote}

5. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/5. redna seja, 14.4.2011, 5.del.flv{/flvremote}