– vabilo
zapisnik

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve 
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v občini Logatec, I. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, skrajšani postopek
5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec 
6. Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o parkirni dovolilnici v občini Logatec
7. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Logatec za volilno leto 2014
8. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2014
9. Obravnava finančnega plana Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. za leto 2014
10. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za leto 2013
11. Obravnava predloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo “Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev”
12. Obravnava poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem izrednem nadzoru »Pregled sklepanja pogodb med ZD Logatec in farmacevtskim podjetjem za opravljanje raziskav o delovanju zdravil«
13. Obravnava Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2013
14. Obravnava končnega poročila – Kanalizacijski sistem – podtlačna kanalizacija IOC Zapolje, Logatec, Ocena stanja sistema in sugestije 
15. Odgovori na svetniška vprašanja.

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/28rednaseja19620141del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/28rednaseja19620142del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/28rednaseja19620143del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/28rednaseja19620144del.flv{/flvremote}