vabilo
zapisnik 

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika: 20. redne seje z dne, 25. 4. 2013, in 20. nadaljevalne seje z dne, 9. 5. 2013.
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Predlog spremembe Statuta Občine Logatec, druga obravnava
4. Predlog spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec, druga obravnava, vložen amandma
5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o občinskih cestah v občini Logatec, prva obravnava
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, prva obravnava
7. Predlog Odloka o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec, prva obravnava
8. Predlog sklepa o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014 – 2020
9. Predlog Pravilnika o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Logatec
10. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec«
11. Odgovori na svetniška vprašanja.

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/21. redna seja, 30.5.2013, 1.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/21. redna seja, 30.5.2013, 2.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/21. redna seja, 30.5.2013, 3.del.flv{/flvremote}