– vabilo
– zapisnik
– stališča delovnih teles
– poročilo o izvrševanju sklepov

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Obravnava predloga Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec, II. obravnava – nadaljevanje

4. Obravnava predloga Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2018, I. obravnava

5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec, skrajšani postopek

6. Obravnava predloga Sklepa o cenah zimske službe v občini Logatec

7. Odgovori na svetniška vprašanja.

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/19rednasejaobcinskegasveta091120171del.mp4{/mp4remote}

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/19rednasejaobcinskegasveta091120172del.mp4{/mp4remote}

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/19rednasejaobcinskegasveta091120173del.mp4{/mp4remote}

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/19rednasejaobcinskegasveta091120174del.mp4{/mp4remote}