vabilo
zapisnik

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
 2. Mandatne zadeve
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, druga obravnava
4. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec, druga obravnava
5. Predlog spremembe Statuta Občine Logatec, prva obravnava
6. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec, prva obravnava
7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi občine Logatec, skrajšani postopek
8. Predlog odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
9. Določitev vrednosti točke, za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za leto 2013
10. Predlog sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim  premoženjem občine Logatec za leto 2012
11. Obravnava predloga investicijskega programa za investicijo energetska sanacija stavb Osnovne šole 8 talcev in Vrtca Kurirček – Centralna enota
12. Obravnava predloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta za novogradnjo Vrtca Kurirček Logatec –enota Rovte
13. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta “Ureditev Stare ceste od križišča s Tovarniško cesto v dolžini 800 m”
14. Odgovori na svetniška vprašanja.

 

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/17. redna seja, 13.12.2012, 1.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/17. redna seja, 13.12.2012, 2.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/17. redna seja, 13.12.2012, 3.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/17. redna seja, 13.12.2012, 4.del.flv{/flvremote}