vabilo
zapisnik

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje z dne 28. 6. 2012.
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, druga obravnava
– Grafika – strateški del (17,4 MB)
– Grafika – pregledna karta (4,7 MB)
– Grafika – legenda (2,2 MB)
– Grafika – izvedbeni del (49,1 MB)
*Z dnem 21. 9. 2012 je objavljena popravljena verzija gradiva v mapi Izvedbeni del. Ker so datoteke obsežne, se lahko pretakajo dalj časa.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Logatec, prva obravnava
5. Predlog Odloka o javni razsvetljavi v občini Logatec, prva obravnava
6. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, skrajšani postopek
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju občine Logatec, skrajšani postopek
8. Predlog Odloka o razveljavitvi Odloka o javnem redu in miru v občini Logatec, skrajšani postopek
9. Predlog Odloka o spremembi odloka o oglaševanju v občini Logatec
10. Predlog Pravilnika o parkirni dovolilnici v občini Logatec
11. Predlog Odredbe o prometni ureditvi in uvedbi časovno omejenega parkiranja v občini Logatec, priloga
12. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Logatec v prvem polletju v letu 2012
13. Odgovori na svetniška vprašanja.

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/15. redna seja, 27.9.2012, 1.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/15. redna seja, 27.9.2012, 2.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/15. redna seja, 27.9.2012, 3.del.flv{/flvremote}