Odloki
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Logatec (Logaške novice, št. 10/97 (str. 2), 6/07 (str. 26), 4/08 (str. 4), 6/08-UPB (str. 54), 3/10 (str. 17), NPB)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ 8 Talcev Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 3), 3/99 (str. 1), 6/07 (str. 14), 4/08 (str. 7), 6/08-UPB (str. 14), NPB)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Rovte (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 21), 3/99 (str. 2), 4/95 (str. 13), 6/07 (str. 22), 4/08 (str. 5), 6/08-UPB (str. 40), 3/10 (str. 5), NPB)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Tabor Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 9), 3/99 (str. 1), 6/07 (str. 18), 4/08 (str. 6), 6/08-UPB (str. 27), 3/10 (str. 3), NPB)
Odlok ustanovitvi javnega zavoda VVZ Kurirček Logatec (Logaške novice, št. 6-7/97 (str. 15), 10/99 (str. 3), 6/07 (str. 29), 4/08 (str. 3), 6/08 (str. 67), Uradni list RS, 40/09, Logaške novice, št. 3/10 (str. 2), NPB, 9-10/11 (str. 7)), NPB)

Pravilniki
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/07 (str. 2))
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Logaške novice, št. 4/11 (str. 6))

Sklepi
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Logatec - 2008 (Logaške novice, št. 4/08 (str. 2))
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in o določitvi višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/08 (str. 71) (velja do 31. 8. 2012), 7-8/12 (str. 14) velja od 1. 9. 2012 dalje)
Sklep o začasnem izpisu otroka iz vrtca in rezervaciji vrtca

Ostalo
Cena programa vrtca v občini Logatec (Uveljavljanje pravic)