Preskoči na vsebino

Vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito na OŠ Tabor LogatecNa osnovni šoli Tabor je s ponedeljkom, 4.4.2016 7 afganistanskih otrok (za enega nam še niso sporočili ali je šoloobvezen). Nanje smo se v šoli dlje časa pripravljali. S pomembnimi informacijami je vodstvo šole seznanilo učiteljski zbor, prav tako so o njihovem prihodu in določenih značilnostih spregovorili razredniki s svojimi učenci. Pomembne informacije so bile objavljene tudi na spletni strani šole. Na pedagoški konferenci dne, 5.4.2016 nam je nekaj informacij o otrocih podala tudi socialna delavka logaškega azilnega centra gospa Ana Mrzlikar.
Glede na izkušnje in nasvete ravnatelja OŠ Livada smo se odločili, da učence vpišemo v nižje razrede, kot bi po starosti sodili, saj je nerazumevanje jezika velika ovira. Vključevanje novih učencev bo potekalo postopno in načrtno.
Prve tri dni (od 4.4. do 6.4.2016) so bili na šoli od 9h do 10h. Te tri dni so se učili slovenščino. V četrtek in petek bodo v šoli dve šolski uri (prvo uro bodo imeli slovenščino, drugo uro se bodo vključili k dejavnostim k posameznim razredom). V naslednjem tednu (od 11.4 – 15.4. 2016) bodo novi učenci na šoli ves čas dve šolski uri. Vedno bodo imeli eno uro slovenščine, eno uro pa se bodo vključevali v svoje oddelke, kjer bodo prisotni pri predmetih kot je LUM, GUM, ŠPO. Slovenščino se ti otroci učijo v svoji skupini, večinoma v knjižnici. Na šoli imajo ti učenci tudi malico.
V nadaljevanju bomo postopno čas bivanja na šoli in vključevanje v posamezne razrede podaljševali. Prav tako bodo učenci vključeni v različne dejavnosti, aktivnosti, ki bodo potekale v posameznem razredu v katere bo novi učenec vključen.

Zapisala: Saša Mivšek Jereb, svetovalna delavka na OŠ Tabor Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228