Namera o oddaji nogometnega igrišča s pripadajočim objektom na Sekirici, v najem (2019)

Številka: 3528-10/2019
Datum: 4. 6. 2019

Namera o oddaji nogometnega igrišča s pripadajočim objektom na Sekirici, v najem (2019)

Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) objavlja namero o oddaji nogometnega igrišča s pripadajočim objektom na Sekirici, v izmeri 10807 m², v najem. Nogometno igrišče s pripadajočim objektom na Sekirici se oddaja v najem za dobo enega leta. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.

Pripravila:
Špela Bezgovšek

Andrej Vrhunc
Direktor

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228