Namera o oddaji poslovnega prostora v najem, 1. 10. 2018

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18) objavlja namero o oddaji poslovnega prostora v najem v izmeri 22,44 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju objekta na Tržaški cesti 148, 1370 Logatec, parc.št. 1029/1, k.o. 2015 GORENJI LOGATEC.

Poslovni prostor se odda za dobo petih let. Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Občine Logatec.

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228