Namera o oddaji nepremičnine v najem - Tovarniška cesta 18, Logatec

Občina Logatec na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št./ 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavlja namero o oddaji nepremičnine v najem za določen čas od 1.1.2018 do 31.3.2018 z neposredno pogodbo in sicer nepremičnino z identifikacijsko št. 19.E, stanovanje št. 19 v 5 etaži, pomožni prostor v 1 etaži v skupni izmeri 58,99 m2, na naslovu Tovarniška cesta 18, 1370 Logatec, vpisano v zemljiško knjigo v podvložek št. 2617/15, k.o. Dolenji Logatec. Mesečni najem nepremičnine je v višini tržne najemnine. Dodatne informacije: Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec, tel. št. 01/7590 600.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228