V Logatcu obstaja 125 različnih društev.

Vpogled v podatke Centralnega registra društev

 

Društva s statusom delovanja v javnem interesu z dne, 19. 2. 2018, so: 

Balinarsko športno društvo Logatec Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Društvo invalidov Logatec Delo, družina in socialne zadeve Drugo
Društvo tabornikov – Rod Srnjak Logatec Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Društvo za raziskovanje vremena in podnebja  Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Gasilska zveza Logatec Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Jamarsko društvo Logatec Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Košarkarski klub Logatec Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Kulturno društvo Pihalni orkester Logatec Kultura Glasbene umetnosti
Kulturno društvo Simfonični orkester Cantabile Kultura Glasbene umetnosti
Lokostrelsko društvo Logatec Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Mladinski svet Logatec Mladinski sektor Mladinski sektor
Mladinsko športno – kulturno društvo DLAN NA DLAN Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Namiznoteniški klub Logatec Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Logatec Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Odbojkarski klub Logatec Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Plezalni klub Ekstrem Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Prostovoljno gasilsko društvo Gorenji Logatec Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Prostovoljno gasilsko društvo Laze-Jakovica Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Prostovoljno gasilsko društvo Medvedje Brdo Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Prostovoljno gasilsko društvo Rovte Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Prostovoljno gasilsko društvo Vrh Sv. Treh Kraljev Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo KLI Logatec  Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Logatec  Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Rokometni klub Kronos Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Rokometni klub Zvezda Logatec Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Smučarski skakalni klub »Lovci na daljave« Logatec Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Športna zveza Logatec Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Športno društvo Hotedršica Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Športno društvo Superpolh Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Športno društvo Tek je lek Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Športno kinološko društvo Logatec Obramba Sistem varstva pred Naravnimi in drugimi nesrečami
Tekaški smučarski klub Logatec Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Twirling klub logaških mažoret Vzgoja in izobraževanje ter šport Šport
Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Logatec Obramba Vojni veterani
Združenje šoferjev in avtomehanikov Logatec Promet Cestni promet


Podatki so posredovani iz uradne evidence- registra društev.

Pravilniki in zakoni (sofinanciranje)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice, št 3/13 (str. 2))

Pravilnik o sestavi, mandatu, nalogah in načinu dela strokovne komisije za razdeljevanje javnih sredstev na področju sofinanciranja kulturnih programov in projektov v občini Logatec

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 11/16 (str. 45))
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 

Pravilnik o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 15))
Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Pravilnik o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11 (str. 11))
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19 (str. 2))
Zakon o športu

Pravilnik za sofinanciranje humanitarne dejavnosti (Logaške novice, št 4/07 (str.4)) 
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o društvih

Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 10/13 (str. 2))

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za programsko obdobje 2016 - 2020 (Logaške novice, št. 15/12 (str. 70)) 

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec (Logaške novice, št. 5/12 (str. 7), 11/13 (str. 2)) 

Pravilnik o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec

Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev društev na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18 (str. 6))

Postopki javnih razpisov in pozivov (2)

  1. Javni razpisi
  2. Arhiv javnih razpisov
  3. Javni pozivi
  4. Arhiv javnih pozivov
  5. Prejemniki in višina prejetih sredstev
  6. Zaključno poročilo ali povzetek o poteku in rezultatih porabljenih sredstev

 

Člani komisij za izvedbo postopkov javnih razpisov: 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (velja od 8. 1. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za vrednotenje projektov varovanja kulturne dediščine (velja od 14. 1. 2019) 

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in ocenjevanje vlog za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Logatec za leto 2019 (velja od 6. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za odpiranje in pregled vlog za Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2019 (velja od 11. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje projektov drugih društev na območju občine Logatec (velja od 5. 3. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec (velja od 27. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofinanciranje dejavnosti mladinskih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za sofiananciranje turističnih projektov na območju občine Logatec (velja od 28. 2. 2019) 

Sklep o imenovanju Komisije za odpiranje vlog v postopku izbire javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v občini Logatec (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Strokovne komisije za področje kulture (velja od 28. 2. 2019)

Sklep o imenovanju Komisije za razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti za starejše, na območju občine Logatec (velja od 12. 3. 2019) 

Sklep o imenovanju članov posebne komisije za dodelitev sredstev za športne dejavnosti v občini Logatec

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228