Večer pri vodnjaku

Organizator: Pevsko društvo Logatec.
Čas prireditve: 24. junij.

Tradicionalna prireditev pri vodnjaku na Čevici v Logatcu je posvečena praznovanju kresnega večera. Navezuje se na staro ljudsko izročilo, simbol vode ter šege kresovanja – ogenj, svetlobo in pesmi.