Babni dol

Ponorno območje najvišjih voda Unice na severovzhodnem delu Planinskega polja.

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013

Več prispevkov