Kmetov brezen

Struga Žejskega potoka se obrne iz glavne smeri doline proti zahodu in se v okljukih bliža apnenčastemu pobočju, kjer je na različnih višinah več vhodov v ponorno jamo. V stenah ponora so izrazite značilne oblike delovanja vode. Kmetovo brezno ponira le del vode, preostanek pa teče naprej po dolini vse do Hotedršice, vendar ob sušah lahko presahne – od tod ime Žejna dolina.

Lokacija: srednji del Žejne doline