Slapa v Sopotu

Pod sotočjem Rovtarske in Popitove Sovre pri Sopotu so v dolomitiziranem apnencu manjša korita, skozi katera se voda prebija v več stopnjah. Najizrazitejša sta dva 5 – 7 metrov visoka slapa.