Žejna dolina

Dolina pod Medvedjim Brdom je zanimiva predvsem zaradi sorazmerne naravne ohranjenosti vodotoka, za katerega je značilno veliko nihanje vode. V srednjem delu doline se večina vode usmeri proti zahodu in ponika v Kmetovo brezno, pravi labirint vodoravnih rovov plitvo pod površjem. Brezno je raziskano v dolžini 335 m in globini 15 m. Vzhodno od ponora so na obeh straneh ceste močvirski travniki, kjer rastejo nekatere ogrožene rastlinske vrste, med njimi najbolj izstopa mesojeda dolgolistna rosika, najdemo pa še okroglolistno rosiko in zelo redko kukavičnico Loeselovo grezovko. Dolina poteka še naprej proti jugu, potok pa napajajo številni manjši stranski potoki. Žejski potok ponika skupaj s Hotenjko v več ponorih zahodno od Hotedršice.

 

Lokacija: med Medvedjim Brdom in Hotedršico
                       (nadm. višina: 545 – 600 m)

Foto: Renata Gutnik

zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 01
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 02
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 03
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 04
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 05
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 06
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 07
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 08
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 09
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 10
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 11
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 12
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 13
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 14
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 15
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 16
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 17
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 18
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 19
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 20
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 21
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 22
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 23
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 24
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 25
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 26
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 27
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 28
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 29
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 30
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 31
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 32
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 33
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 34
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 35
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 36
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 37
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 38
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 39
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 40
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 41
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 42
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 43
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 44
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 45
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 46
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 47
zejna dolina ma...
zejna dolina maj 2011 48