Kevdrc v Suhem hribu

Spodmol, kevdrc

 

OSNOVNI PODATKI O JAMI

Katastrska številka 3556

Ime jame Kevdrc v Suhem hribu

Tip jame 1 5.1 - spodmol, kevderc

Dolžina [m] 57

Globina [m] 7

Datum odkritja 13.01.1974

Organizacija(-je) JD Logatec

Datum vnosa 18.09.1990

Turistična jama ne

PODATKI IZ REGISTRA NARAVNIH VREDNOT

Identifikacijska številka 43556

Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom


DK-48
E 5442560 N 5087780

DK-48 DSJ E 5442560 N 5087780 | Vir: Delovni seznam jam

WGS-84   E 14.2545° N 45.9318°

Kota vhoda [m.n.m] 500

List TTN-5 Vrhnika - 45 (1974)

PROSTORSKI PODATKI

Naselje Logatec

Občina Logatec

Katastrska občina Dolenji Logatec

 

Vir: http://www.katasterjam.si/index.php?c=jame.simpleSearch&katSt=3556, 8. 7. 2013