Brezno v Štefanovi senožeti

Jama z breznom in etažami, poševna jama.

Vir: Zavod za varstvo narave RS: http://www.zrsvn.si/sl/ 17. 4. 2013

OSNOVNI PODATKI O JAMI

Katastrska številka 2681

Ime jame Brezno v Štefanovi senožeti

Tip jame 1 5.3 - brezno z jamo, jama z breznom, poševna jama, jama z etažami in...

Dolžina [m] 6

Globina [m] 6

Datum odkritja 14.08.1965

Organizacija(-je) JK Idrija

Datum vnosa 18.09.1990

Turistična jama ne

PODATKI IZ REGISTRA NARAVNIH VREDNOT

Identifikacijska številka 42681

Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom


DK-48
E 5432375 N 5087235

DK-48 DSJ E 5432370 N 5087230 | Vir: Delovni seznam jam

WGS-84   E 14.1233° N 45.926°

Kota vhoda [m.n.m] 575

List TTN-5 Idrija - 50 (list ni izdelan)


PROSTORSKI PODATKI

Naselje Novi Svet

Občina Logatec

Katastrska občina Novi svet

 

Vir: http://www.katasterjam.si/index.php?c=jame.simpleSearch&katSt=2681, 8. 7. 2013